Guldruschen i USA – Hur det en gång började med guldfebern

Du har säkert hört talas om den tidigare, guldruschen i USA men vet du hur allt gick till egentligen? Guldet och pengarna flödade i delar av landet och här kommer en kort redogörelse på hur det gick till.

Den egentliga benämningen för en ”guldrusch” kommer från händelser när många åker till en och samma plats för att leta guld. Flera av de större kända guldruscherna var under 1800-talet och en av de mest omtalade var i Kalifornien mellan 1848 och 1855. Även om medierna inte var desamma som de är idag så spred sig ryktet väldigt snabbt. I närheten av Coloma i Kalifornien fann en förman vid ett sågverk blänkande metalldelar under början av året 1848. Vid ett vattenhjul upptäckte han metalldelarna och den upptäckten skulle också ha stor roll i att Kalifornien utvecklades till det moderna samhället som finns där idag. Mannen som gjorde den fantastiska upptäckten hette John Sutter och du förstår säkert vilken sort metall han hittade vid det här laget. Egentligen var John Sutter inte så förtjust i upptäckten även om det var guld han hittade. Sutter hade andra planer. Han ville bygga upp ett jordbruksföretag för sin egen del och skulle andra upptäcka det han hittade i vattnet så skulle det bli en enorm tillströmning med folk som skulle förstöra hans planer. Han gjorde sitt bästa för att hålla det hemligt men i mars samma år hade ryktet spridit sig till köphandlaren och nyhetsmannen Samuel Brannan.

Brannan passade på att smida planer om hur han kunde tjäna pengar på denna framtida guldrush. Han öppnade snabbt en butik som sålde utrustning som användes till guldgrävning och kort därefter gick han ut på gatorna i San Francisco och ropade ut ”Guld! Guld! Guld från American River!” samtidigt som han visade upp en flaska tillverkad av rent guld. Det blev startskottet på guldruschen i Kalifornien och inte mindre än 300 000 människor vallfärdades dit för att leta guld och rikedomar.

Hur gick det med John Sutter och hans planer med sågverket och jordbruksföretaget? Det gick precis som han hade fruktat. Han blev ruinerad eftersom hans arbetare försvann iväg för att leta guld och mycket av hans tillgångar blev stulna av ockupanter som tog över hans område. San Francisco växte från en befolkning på 1000 personer år 1848 till 25 000 bara två år efter guldruschen startade.

Det var inte bara den amerikanska befolkningen som sökte lyckan, nej efter ett tag spred sig nyheten om guldruschen till övriga världen och det resulterade i att flera migrerade till USA. Människor från Australien, Nya Zealand och Asien.

Hur många blev rika i jakten på guld?

Faktum är att majoriteten av de som blev rika på guldruschen var butikerna och handlarna som sålde utrustning som användes. Det var till och med de som gick back och förlorade pengar vid sitt sökande. Efter några år så var det vanligare att man tog anställning hos ett guldföretag och tjänade pengar genom det istället.

The American Dream…

Känner du till uttrycket ”The American Dream”? Lite av den frasen kommer faktiskt från guldruscherna i USA. Kalifornia och San Francisco blev efter detta en plats dit människor sökte sig för att söka lycka och pengar. Än idag söker sig nya startups till staden för att förverkliga sin dröm.