Färre kommer att vara långtidsskuldsatta i framtiden

Det finns olika former och även olika grader av skuldsättning. För det första är givetvis själva skuldbeloppet centralt. En person som har en miljon kronor i skulder är givetvis mer skuldsatt än en person med bara några tusenlappar på skuldkontot.

För det andra är skuldernas karaktär viktiga att hålla reda på. Bolån på en halv miljon kronor är till exempel i grunden bättre lån än privatlån på samma belopp. Anledningen till distinktionen är att bolånet faktiskt finansierar något reellt (samt att räntan på lånet är lägre).

En tredje sak att nämna är skuldernas status, det vill säga om skulderna är aktiva, förfallna eller till och med har gått till Kronofogden. En skuld på 1000 kr som ligger hos Kronofogden kan anses vara mer prekär än en skuld på en halv miljon där man är några dagar försenad med den senaste betalningen.

Att ha en skuld till Kronofogden är en allvarlig sak. Inte nog med att myndigheten får rätt att besluta om utmätning till exempel av lön, skulden innebär också att man får en betalningsanmärkning. Dessutom läggs ränta löpande till skulden. Med en stor skuld hos Kronofogden finns en risk att man hamnar i en situation då man blir så kallad evighetsgäldenär eller långtidsskuldsatt.

Evighetsgäldenär – Kronofogdens terminologi

Den som inte kan betala sina skulder anses enligt lagen vara på obestånd. Detta kan vara ett övergående tillstånd. Så fort ekonomin blir bättre (eller räkningarna blir färre) kan man komma ur situationen. De som inte lyckas med det och har kvar skulder hos Kronofogden år efter år riskerar emellertid att bli långtidsskuldsatta, eller evighetsgäldenärer med en annan benämning. Enligt Kronofogden är en evighetsgäldenär en person som inte har lyckats lösa sin skuld hos myndigheten på 20 år.

Över 100 000 evighetsgäldenärer i Sverige

Enligt Kronofogdens statistik för 2015 var det cirka 103 000 personer i Sverige 2015 som hade varit med i Kronofogdens register över obetalda skulder i 20 år eller mer. Den siffran betyder att det har skett en mycket stor ökning under den senaste femårsperioden. År 2010 var till exempel omkring 86 000 personer att betrakta som evighetsgäldenärer. Att det har tillkommit närmare 20 000 personer i statistiken på fem år handlar om att 90-talets bank- och huskris speglas i siffrorna.

Mellan 1990-1994 var det många som skuldsatte sig för livet till följd av den ogynnsamma situationen med höga räntor och nya, lägre ränteavdrag. Mellan 2011-2012 ökade antalet personer med aktiva skuldkonton i 20 år eller mer med ungefär 8000 personer och majoriteten av dessa hade dragit på sig skulderna åren 1991-1992.

Ljuset i tunneln

Alla de personer som skuldsatte sig i följderna av kriserna i början av 1990-talet finns nu med i statistiken och det innebär att det inte kommer att tillkomma något större antal evighetsgäldenärer de kommande åren. Det betyder i sin tur att kurvan förmodligen kommer att vika ganska brant nedåt i statistiken för 2016 och 2017.

Samtidigt är det en del ekonomer som höjer ett varningens finger för att den nya ekonomin med många konsumtionslån, avbetalningsköp, krediter för att spela på casino och liknande kan innebära att vi får en ny kategori av evighetsgäldenärer. Det är idag mycket lätt och mycket billigt att låna, oavsett vilken typ av lån det handlar om, och många är fullt bekväma med att låna till konsumtion i stället för att spara ihop pengarna.

Det finns dock en skillnad mellan det tidiga 1990-talets situation och dagens situation, och det är att beloppen det handlar om är helt olika. Det är betydligt svårare att betala tillbaka miljoner över 20 år än vad det är att reglera exempelvis ett mindre privatlån. Dessutom ska sägas att det sedan den 1 november 2016 finns en ny skuldsaneringslag som är betydligt mer generös än den tidigare. En av huvudpunkterna är att det ska bli lättare att bli beviljad skuldsanering och det kommer med stor sannolikhet innebära att 2015 års topp vad gäller antalet evighetsgäldenärer inte kommer att överskridas igen.